(Ezt az oldalt a Helikon-Kemény János Alapítvány rendelkezésére bocsátjuk. Az alapítványtól érkező, bármilyen adatot, információt módosulást örömmel fogadunk és teszünk közzé!!)

Az alapítvány székhelye: Maroshévíz (Topiţa), Hargita megye, Románia
alapításának ideje: 1993. október 6.
elnök: Komán János,
alelnök: Isán Sándor,
titkár: Csatlós Anna,
vönyvelő: Szia Edith,
vezetőségi tag: K. Birtalan Felicia.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

A névadó Kenény János írói emberi üzenetének továbbítása, munkásságának népszerűsítése, szórványvidékünk tanuló ifjúságának és pedagógusainak támogatása, kirándulások, táborozások szervezése, hagyományaink, kulturális életünk ápolása, az alapítványok közötti kapcsolatok állandó gondozása, a kitűzött célok elérése érdekét szolgáló anyagi alap megteremtése pályázatok útján.

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE:

( 2003-ban a Kemény János születésének 100. évfordulóján a Kemény János Elméleti Líceum tanulóközössége előtt elhangzott beszéd )

'A NÉVADÓRA EMLÉKEZÜNK'

<< Ebben az évben, születésének 100. évfordulóján, Kemény János íróra, az erdélyi magyar irodalom legbőkezűbb mecénására emlékezünk.
A rendszerváltás után, ezelőtt 10 éve, 1993. okt. 6 -án - elsőként - a maroshévízi Kemény János Alapítvány, majd október 23 - án a Kemény János Általános Iskola tartotta ünnepi, névadó keresztelőjét. Azóta évente gyarapítják emlékezetünk kosarát a tiszteletadó főhajtások, az örökségápoló tevékenységek. Jó, ha az embernek van, amire fölnéznie. Egy ilyen nemes gondolat serkentett, amikor - 1995 - ben - pályázatunkkal az Illyés Közalapítványhoz fordultunk, és elküldték azt a pénzösszeget, mely lehetővé tette, hogy a marosvécsi várkastély falára elhelyezhessük Hunyadi László szobrászművész Kemény Jánosról készült domborművét és a magyar, román, német nyelvű emléktáblákat, melyek büszkén hirdetik: ' Báró Kemény János, az író és az áldozatkész irodalompártoló jóvoltából ebben a várkastélyban tartotta évi találkozóit 1926 és 1943 között az 'Erdélyi Helikon' írói közösség.' Az áldozatvállaló névadó példaképe vezetett, amikor a maroshévízi önálló magyar tannyelvű iskola ingázó tanulóinak utazási költségeit részben vagy egészen megtérítettük, vagy számítógépet szereztünk, ugyancsak az Illyés Közalapítvány támogatásával, a Kemény János Általános Iskolának. Alapítványunk kéréseinek - leveleinek köszönhetően megpróbáltunk könyvtárat létesíteni a maroshévízi RMDSZ székházban, majd a Kemény - unokákra maradt, Kemény Nagy Zsuzsa gyerekei által adományozott írói hagyatékból emlékszobát létrehozni, ami sikerült is, de egyes hálátlan gáncsoskodók ennek a tervnek a továbbfejlesztését megbéklyózták. Különböző tanulói tevékenységek és évzáró ünnepségek alkalmából az iskola élenjáró tanulóinak értékes könyveket ajándékoztunk. Hasonlóképpen angol - magyar, magyar - angol szótárakat és más könyveket adományoztunk a Kemény János Általános Iskola könyvtárának, abból a küldeménycsomagból, melyet a budapesti XV. kerület önkormányzata Alapítványunknak küldött. Ugyancsak a budapesti XV. kerület Pedagógiai Központja elvállalta, három alkalommal, az 1997-1999. években, tizenöt történelem szakos tanár továbbképzését. 2000 nyarán a Kemény János Alapítvány - Maroshévízen - hasonló, de szerényebb rendezvényt szervezett, melyen a XV. kerület Pegdagógus Központjának munkatársai is részvettek. A helytörténeti jellegű előadásokkal kapcsolatos kiadások költségeit nagyrészt a Soros Alapítvány fedezte. Ezeknek a rendezvényeknek a sugallatára állítottuk össze az első Helytörténeti Füzetünket, melyet évente egyszer jelentetünk meg. A második szám Hargita Megye Kulturális Központja, a harmadik és a negyedik a Kemény János Alapítvány anyagi támogatásával jelent meg.
Mi is örömmel kürtöljük világgá, hogy egy hosszas, sokoldalú tevékenység eredményeként, Világbanki támogatással fölépült a maroshévízi magyarság új iskolája, mely a 2003. iskolai évtől a Kemény János Elmélet Líceum hivatalos elnevezést viseli. Alapítványunk jóvoltából Kemény János szellemiségét idézik ennek az iskolának a falain azok a Kemény János - domborművek, melyeket Hunyadi László, Vetró András és Miholcsa József szobrászok készítettek.
Egy ilyen emlékidéző beszámoló nem foglalhatja magába mindazokat a tevékenységeket, melyeket azért gondoltunk végig és valósítottunk meg, hogy Kemény János emberi és írói üzenetét továbbítsuk. A megemlékezések koszorúiból még számos fenyőágacska hiányzik, melyeket más dokumentumok lapjain fogunk fölidézni.>>
                                                                                     Kemény János Alapítvány
                                                                                                   elnök


Az Alapítvány kiadványa a 'Helytörténeti Füzetek', melyet évente 90-110. oldalon  jelentetnek meg. Szerkesztője: Komán János tanár, munkatársak: Bajna György újságíró, Czirják Károly újságíró, Dr. Garda Dezső egyetemi tanár, parlamenti képviselő, Rokaly József tanár, Farkas Aladár tanár. A kiadvány fő célja. a szórványmagyarság identitástudatának ápolása.
Együttműködéseink:
Budapest XV. kerületének Pedagógiai Központjával (négy alkalommal szerveztük meg 15 erdélyi történelem szakos tanár továbbképzését). Részt vettünk az ilyefalvi alapítványi találkozókon(kétszer), szórványalapítványok találkozóin Nagyenyeden (kétszer), budakalászi kárpát-medencei alapítványok találkozóin(háromszor), erdélyi alapítványok egyik találkozóján Kolozsváron(egyszer).
Tevékenységeink többségét tanulókkal végezzük. megemlékezések, irodalmi, történelmi versenyek, szavaló versenyek, kirándulások, táborozások stb.
Jövőben a társalapítványok közreműködésével el szeretnénk készíttetni  a Helikon-írók nevét fölsoroló emléktáblát.

A Kemény János   Alapítvány 2003-2004 -es  tevékenységi beszámolója:

 • Kiadtuk a Helytörténeti Füzetek 3. és 4. számát 250 és 200 példányban.
 • Megemlékeztünk Kemény János születésének 100. évfordulóján.
 • A megemlékezésen a Kemény János Elméleti Líceum tanulóival versenyt szerveztünk. A versenyzőket könyvjutalommal díjaztuk.
 • Részt vettünk a Hargita megyei helytörténészek csíkszeredai megbeszélésen, melyről ismertetőt kaptunk. Megtalálható benne Komán János hozzászólása is.
 • Megkoszoruztuk Kemény János sírját Marosvécsen a Kemény János Elméleti Líceum igazgatójával. A koszorút magam fizettem ki. A koszorúzási ünnepségen ott volt Pomogács Béla is, az erdélyi irodalom legkiválóbb magyarországi ismerője.
 • Helytörténeti Füzeteket adományoztunk iskoláknak, könyvtáraknak, múzeumoknak.
 • Részt vettünk( Komán Birtalan Réka)a Csíkszeredai Soros Alapítvány által szervezett fölkészítőn.
 • Részt vettünk a 3.( Komán János) és a 4. K. Birtalan Felicia) Budakalászi Kárpátmedencei Alapítványok Találkozóján.
 • Részt vettünk az informatikus táborok csoportvezetőinek előkészítésen(Komán Birtalan Réka) és a Fadd-Dombori informatikus táborban( Komán Birtalan Réka)
 • Tanulókat küldtünk a marosfői, szegedi informatikus táborokba.
 • Helytörténeti anyagot gyűjtünk az 5. Helytörténeti Füzetek összeállításához.
 • Felvettük a kapcsolatot a gyergyószentmiklósi múzeummal, mely együtt szeretne működni velünk a füzetek kiadásban.

INFORMÁCIÓK, TÁMOGATÁS:

Eddigi pályázatainkat támogatták: az Illyés Alapítvány (háromszor), a Soros Alapítvány (egyszer), Hargita Megye Kulturális Központja (kétszer), Maroshévíz polgármesteri hivatala, egy bajorországi alapítvány stb.

visitors: 169577 | page downloads: 3173091
Kohr-Ah portal engine 1.97.